Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 32 от 8.IV

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 51 ОТ 6 АПРИЛ 2023 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 5, Т. 3.5 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2022 Г. Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 37 ОТ 19.10.2016 Г. ЗА АВИАЦИОННИТЕ ОПЕРАТОРИ (ДВ, БР. 87 ОТ 2016 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 1896-НС ОТ 6 АПРИЛ 2023 Г. ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА МАНДАТИТЕ В ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ Виж повече
  • ПРАВИЛА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА НЕТНИТЕ РАЗХОДИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УНИВЕРСАЛНА УСЛУГА Виж повече
Промени настройката на бисквитките