Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 49 от 6.VI

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84 ОТ 31 МАЙ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 153 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г. (ДВ, БР. 66 ОТ 2003 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85 ОТ 31 МАЙ 2023 Г. ЗА ОТМЕНЯНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАБОТА НА ЦЕНТРАЛНАТА КОМИСИЯ ПО ЕТИКА КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПО ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 239 НА МИНИСТЕРСКИЯ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 89 ОТ 1 ЮНИ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ И СЪЗДАВАНЕ НА РОДОПСКИ ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР "НИКОЛАЙ ХАЙТОВ" (ДВ, БР. 23 ОТ 2014 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 87 ОТ 1 ЮНИ 2023 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 5, Т. 3.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2022 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 88 ОТ 1 ЮНИ 2023 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЕДИННИ РАЗХОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА СЦЕНИЧНИТЕ ИЗКУСТВА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86 ОТ 1 ЮНИ 2023 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПРОГРАМИТЕ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ ПРИ СПОДЕЛЕНО УПРАВЛЕНИЕ, ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021 - 2027 Г. Виж повече
  • УКАЗ № 65 ОТ 31.05.2023 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА РУМЯНА ГЕНЧЕВА БЪЧВАРОВА ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ДЪРЖАВАТА ИЗРАЕЛ Виж повече
  • УКАЗ № 66 ОТ 31.05.2023 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СЛАВЕНА КРАСИМИРОВА ГЕРГОВА ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ДЪРЖАВАТА ИЗРАЕЛ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. ТЕЛ АВИВ Виж повече
  • УКАЗ № 67 ОТ 31.05.2023 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ СТОЙЧЕВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА МОЛДОВА Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ЗАДЪЛЖАВАНЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ДА ИЗГОТВИ ДОКЛАД ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА ЗАДЪЛЖАВАНЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ДА ПРОМЕНИ ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ В ЧАСТ ЕНЕРГЕТИКА, ПРИЕТО НА 12 ЯНУАРИ 202 Виж повече
Промени настройката на бисквитките