Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 59 от 11.VII

  • РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА, ПРЕДСТАВЯНЕ И ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ИЗСЛУШВАНЕТО НА КАНДИДАТИТЕ В КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2011 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ (ГРОБИЩА) И ПОГРЕБВАНЕТО И ПРЕНАСЯНЕТО НА ПОКОЙНИЦИ (ДВ, БР. 36 ОТ 2011 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 6 ОТ 2020 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ПО ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ (ДВ, БР. 71 ОТ 2020 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗИСКВАНИЯТА ПО ПИТАНЕТО НА НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ КИРИЛ ВЪТЕВ ОТНОСНО ПОЛИТИКАТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА РАЗВИТИЕ И ЗАЩИТА НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО В БЪЛГАРИЯ, ОСИГУРЯ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МИНИСТЪРА НА ЕНЕРГЕТИКАТА ДА ПРОВЕДЕ ПРЕГОВОРИ С МИНИСТЪРА НА ЕНЕРГЕТИКАТА НА УКРАЙНА ИЛИ НЕГОВ ПРЕДСТАВИТЕЛ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА НА ОБОРУДВАНЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА ПРОЕКТА АЕЦ "БЕЛЕНЕ" Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА УСКОРЯВАНЕ ПРОЦЕСА ПО ОБНОВЯВАНЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 16 ОТ 21.11.2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА (ДВ, БР. 95 ОТ 2019 Г.) Виж повече
  • ДЕКЛАРАЦИЯ В ПОДКРЕПА НА ЧЛЕНСТВО НА УКРАЙНА В НАТО Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 6 ОТ 29 ЮНИ 2023 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 7 ОТ 2023 Г. Виж повече
Промени настройката на бисквитките