Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 62 от 21.VII

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 ОТ 14.07.2023 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 5, Т. 3.5 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2022 Г. Виж повече
  • УКАЗ № 127 ОТ 12.07.2023 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА МЕЖДУНАРОДЕН ДОГОВОР (ПИСМО ЗА ПРЕДЛАГАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТАТА (LETTER OF OFFER AND ACCEPTANCE - LOA) BU-P-LAY "ПРИДОБИВАНЕ НА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ Виж повече
  • НАРЕДБА № Н-11 ОТ 10 ЮЛИ 2023 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РАЗМЕРИТЕ И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВОЕННАТА СЛУЖБА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ СЛУЖБА "ВОЕННА ПОЛИЦИЯ" Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 101 ОТ 14 ЮЛИ 2023 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОЛИТИКИТЕ И ЗА КООРДИНАЦИЯ В СФЕРАТА НА МЕРКИТЕ ЗА БОРБА С ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА - СЪВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЯ И СЪТРУДНИЧЕСТВО Виж повече
  • УКАЗ № 130 ОТ 13.07.2023 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА Г-ЖА ТЕКЛА ХАРАНГОЗО БАЛАЖНЕ - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА УНГАРИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, С ОРДЕН "МАДАРСКИ КОННИК" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 105 ОТ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, ДОСТЪП И ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ И КОНТРОЛ (ДВ, БР. 82 ОТ 2006 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 20 ОТ 24.11.2006 Г. ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ ЕКСПЛОАТАЦИОННАТА ГОДНОСТ НА ГРАЖДАНСКИ ЛЕТИЩА, ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ЛЕТИЩНИ ОПЕРАТОРИ И ОПЕРАТОРИ ПО НАЗЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ И ЗА ДОСТЪПА ДО ПАЗАРА ПО НАЗЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ В Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПЪЛНОМОЩИЯТА НА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА УПРАВИТЕЛ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА Виж повече
  • ЗАКОН ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА МЕЖДУНАРОДЕН ДОГОВОР (ПИСМО ЗА ПРЕДЛАГАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТАТА (LETTER OF OFFER AND ACCEPTANCE - LOA) BU-P-LAY "ПРИДОБИВАНЕ НА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ MULTIFUNCTIONAL INFORMATION DISTRIBUTION SYSTEM Виж повече
Промени настройката на бисквитките