Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 65 от 28.VII

  • ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 7 ОТ 24 ЮЛИ 2023 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 9 ОТ 2023 Г. Виж повече
  • УКАЗ № 136 ОТ 26.07.2023 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ Виж повече
  • УКАЗ № 137 ОТ 26.07.2023 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА, ПРОЕКТ 101055476 - INNOVATIVESMES, МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКАТА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ИНОВАЦИИ И МСП (EISMEA) Виж повече
  • УКАЗ № 138 ОТ 26.07.2023 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ДОГОВОР МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И АСОЦИАЦИЯ ЕВРИКА АИСБЛ ЗА КОНСОРЦИУМ "ЕВРОПЕЙСКО ПАРТНЬОРСТВО ЗА ИНОВАТИВНИ МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ" Виж повече
  • УКАЗ № 139 ОТ 26.07.2023 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ (ДВ, БР. 93 ОТ 1998 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 13 ОТ 7 НОЕМВРИ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ПО НЕФРОЛОГИЯ И ДИАЛИЗА (ДВ, БР. 91 ОТ 2019 Г.) Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ (ДВ, БР. 15 ОТ 2018 Г.) Виж повече
  • ЗАКОН ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА, ПРОЕКТ 101055476 - INNOVATIVESMES, МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКАТА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ИНОВАЦИИ И МСП (EISMEA) Виж повече
  • ЗАКОН ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ДОГОВОР МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И АСОЦИАЦИЯ ЕВРИКА АИСБЛ ЗА КОНСОРЦИУМ "ЕВРОПЕЙСКО ПАРТНЬОРСТВО ЗА ИНОВАТИВНИ МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ" Виж повече
Промени настройката на бисквитките