Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 66 от 1.VIII

  • ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2023 Г. Виж повече
  • ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2023 Г. Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2023 Г. Виж повече
  • НАРЕДБА № 11 ОТ 28 ЮЛИ 2023 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПЕШНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, ОТГЛЕЖДАЩИ СЛЪНЧОГЛЕД Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И ПРАВИЛАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОДКРЕПА ЧРЕЗ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, КОМБИНИРАНЕТО НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ С БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ, ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ И ПРАВИЛАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН (ДВ, БР. 48 ОТ 1991 Г.) Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ (ДВ, БР. 27 ОТ 2005 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 105 ОТ 27 ЮЛИ 2023 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И ПРАВИЛАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОДКРЕПА ЧРЕЗ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, КОМБИНИРАНЕТО НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ С БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ, ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ФИНАНСО Виж повече
  • УКАЗ № 140 ОТ 28.07.2023 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН Виж повече
  • УКАЗ № 141 ОТ 28.07.2023 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ Виж повече
Промени настройката на бисквитките