Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 68 от 8.VIII

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 107 ОТ 4 АВГУСТ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. (ДВ, БР. 80 ОТ 2017 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 106 ОТ 2 АВГУСТ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ НА НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА СЪДОПРОИЗВОДСТВОТО (ДВ, БР. 15 ОТ 1998 Г.) Виж повече
  • УКАЗ № 148 ОТ 02.08.2023 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БОГДАН КОНСТАНТИНОВ ПАТАШЕВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРИ СУВЕРЕННИЯ ВОЕНЕН ХОСПИТАЛИЕРЕН ОРДЕН НА СВ. ЙОАН ОТ ЙЕРУСАЛИМ, РОДОС И МАЛТА Виж повече
  • УКАЗ № 149 ОТ 02.08.2023 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА КОСТАДИН ТАШЕВ КОДЖАБАШЕВ - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРИ СВЕТИЯ ПРЕСТОЛ, И ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРИ СУВЕРЕННИЯ ВОЕНЕН ХОСПИТАЛИЕРЕН ОРДЕН Виж повече
  • УКАЗ № 153 ОТ 03.08.2023 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО Виж повече
  • УКАЗ № 154 ОТ 03.08.2023 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ГАРАНЦИОННОТО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА КАТО БЕНЕФИЦИЕР И РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАТО ГАРАНТ ВЪВ ВРЪЗКА С ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦ Виж повече
  • УКАЗ № 155 ОТ 04.08.2023 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИМИТЪР ЖЕЛЯЗКОВ СТОЯНОВ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА В СЪВЕТА ПО СИГУРНОСТТА КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО (ДВ, БР. 102 ОТ 2015 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121З-433 ОТ 16 МАРТ 2017 Г. ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ДВ, БР. 26 ОТ 2017 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-3 ОТ 7.04.2009 Г. ЗА НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 165/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 4 ФЕВРУАРИ 2014 Г. ОТНОСНО ТАХОГРАФИТЕ В АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОР Виж повече
Промени настройката на бисквитките