Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 89 от 24.X

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 200 ОТ 19 ОКТОМВРИ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 205 ОТ 20 ОКТОМВРИ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 342 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАДАЧИ ПО ОТБРАНАТА НА СТРАНАТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ, ОРГАНИТЕ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 204 ОТ 19 ОКТОМВРИ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ДВ, БР. 3 ОТ 2019 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197 ОТ 19 ОКТОМВРИ 2023 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2023 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 196 ОТ 19 ОКТОМВРИ 2023 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2023 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 199 ОТ 19 ОКТОМВРИ 2023 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ЗА 2023 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДКРЕПА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ЧРЕЗ ПОМОЩ "DE MINIMIS" Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 201 ОТ 19 ОКТОМВРИ 2023 Г. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ЗА 2023 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202 ОТ 19 ОКТОМВРИ 2023 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2023 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 203 ОТ 19 ОКТОМВРИ 2023 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ЗА 2023 Г. ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ЧАСТ ОТ РАЗХОДИТЕ ЗА ВОДА ЗА НАПОЯВАНЕ Виж повече
  • ПРИЛОЖЕНИЕ А КЪМ КОНВЕНЦИЯ МИНАМАТА ОТНОСНО ЖИВАКА, ИЗМЕНЕНА ОТ КОНФЕРЕНЦИЯТА НА СТРАНИТЕ НА ЧЕТВЪРТОТО Ѝ ЗАСЕДАНИЕ (СОР 4) (Изменено с Решение MC-4/3 от 25 март 2022 г. на Четвъртата Конференция на страните: Преглед и изменение на приложения Виж повече
Промени настройката на бисквитките