Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 3 от 9.I

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 ОТ 3 ЯНУАРИ 2024 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА АНТИДОПИНГОВАТА ДЕЙНОСТ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. (ДВ, БР. 6 ОТ 2021 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 ОТ 3 ЯНУАРИ 2024 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ВИДА, РАЗМЕРА И РЕДА ЗА НАЛАГАНЕ НА САНКЦИИ ПРИ УВРЕЖДАНЕ ИЛИ ПРИ ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НАД ДОПУСТИМИТЕ НОРМИ И/ИЛИ ПРИ НЕСПАЗВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ЕМИСИОННИ НОРМИ Виж повече
  • ЗАПОВЕД № РД-05-879 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2023 Г. НА НСИ, № З-ЦУ-2666 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2023 Г. НА ЦУ НА НАП, № РД-01-878 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2023 Г. НА АВ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РЕДА, НАЧИНА И СРОКОВЕТЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА (ГОД), КОНСОЛИДИРАНИЯ ГОДИШ Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ ДИРЕКЦИИ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" (ДВ, БР. 7 ОТ 2010 Г.) Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ЦЕНТЪРА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И РЕГИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ (ДВ, БР. 59 ОТ 2012 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ОТ 2016 Г. ЗА ПРОФИЛАКТИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯТА (ДВ, БР. 92 И 93 ОТ 2016 Г.) Виж повече
  • ПРОЦЕДУРА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ BAS QR 2, ВЕРСИЯ 8, РЕВИЗИЯ 2 ОТ 1 ЯНУАРИ 2024 Г. Виж повече
Промени настройката на бисквитките