Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 16 от 23.II

  • УКАЗ № 32 ОТ 15.02.2024 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА Г-ЖА АЙЛИН СЕКИЗКЬОК - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, С ОРДЕН "МАДАРСКИ КОННИК" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече
  • УКАЗ № 33 ОТ 19.02.2024 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО БАНЯ, ОБЩИНА НЕСЕБЪР, ОБЛАСТ БУРГАС, НА 23 ЮНИ 2024 Г. Виж повече
  • УКАЗ № 34 ОТ 19.02.2024 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ Виж повече
  • УКАЗ № 35 ОТ 19.02.2024 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ДВ, БР. 110 ОТ 1999 Г.) Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА И РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА (ДВ, БР. 50 ОТ 1999 Г.) Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ (ДВ, БР. 48 ОТ 2007 Г.) Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА (ДВ, БР. 107 ОТ 2003 Г.) Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА (ДВ, БР. 31 ОТ 2007 Г.) Виж повече
  • ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ А НА СТОКХОЛМСКАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВИТЕ ОРГАНИЧНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ С ВКЛЮЧВАНЕ НА НОВИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА (Прието с Решение SC-10/13 на десетата среща на Конференцията на страните. Уведомление на Депозитаря: р Виж повече
Промени настройката на бисквитките