Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 108 от 10.XII

  • НАРЕДБА № 32 ОТ 30 НОЕМВРИ 1999 Г. ЗА ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И КОНТРОЛ НА СТОКОВИТЕ ТЪРЖИЩА Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ПРОУЧВАТЕЛНИТЕ И МИННОДОБИВНИТЕ ОБЕКТИ Виж повече
  • НАРЕДБА № 30 ОТ 29 НОЕМВРИ 1999 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА И ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ТЕЛЕТА Виж повече
  • НАРЕДБА № 29 ОТ 23 НОЕМВРИ 1999 Г. ЗА ОСНОВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯТ РЕД НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ, ДИСПАНСЕРИТЕ И ДОМОВЕТЕ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ Виж повече
  • НАРЕДБА № 31 ОТ 29 НОЕМВРИ 1999 Г. ЗА ОБЩИТЕ ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ МЕРКИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И БОРБА СЪС ЗООНОЗИТЕ Виж повече
  • НАРЕДБА № 9 ОТ 1 ДЕКЕМВРИ 1999 Г. ЗА ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛНИ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗА РАДИО- И ТЕЛЕВИЗИОННИ СИГНАЛИ Виж повече
  • УКАЗ № 329 ОТ 25.11.1999 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПОЛКОВНИК ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ ОТ ИЗПЪЛНЯВАЩ ЗА СРОК ЕДНА ГОДИНА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ЦЕНТРАЛНИЯ УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДГОТОВКА НА МЛАДШИ КОМАНДИРИ И НОВОБРАНЦИ "ХРИСТО БОТЕВ" И ОТ КАДРОВА ВОЕННА СЛУЖБ Виж повече
  • УКАЗ № 330 ОТ 25.11.1999 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПОЛКОВНИК ТОДОР КОСТАДИНОВ СТОЯНОВ ОТ ИЗПЪЛНЯВАЩ ЗА СРОК ЕДНА ГОДИНА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "ИНЖЕНЕРНИ ВОЙСКИ" НА ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ И ОТ КАДРОВА ВОЕННА СЛУЖБА Виж повече
  • УКАЗ № 333 ОТ 07.12.1999 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ДОГОВОРА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ЛИВАН ЗА ВЗАИМНО НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ Виж повече
  • УКАЗ № 334 ОТ 07.12.1999 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ № 2 НА ФИНАНСОВИЯ ДОГОВОР МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА И "НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ" - ЕАД, ПО ПРОЕКТА "МАРИЦА-ИЗТОК 2-ОСМИ БЛОК" Виж повече
Промени настройката на бисквитките