Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 36 от 23.IV

  • УКАЗ № 112 ОТ 19.04.2024 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА ЗАПОВЕД ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ Виж повече
  • УКАЗ № 113 ОТ 19.04.2024 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Виж повече
  • УКАЗ № 114 ОТ 19.04.2024 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА (ЮНЕСКО) ОТНОСНО ПОДНОВЯВАНЕ ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА РЕГ Виж повече
  • УКАЗ № 115 ОТ 19.04.2024 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ПРОГРАМАТА НА ОИСР ЗА УКРАЙНА С ДОБРОВОЛЕН ФИНАНСОВ ПРИНОС В РАЗМЕР 60 000 ЕВРО (117 350 ЛВ.) МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОТ ЕДНА Виж повече
  • УКАЗ № 116 ОТ 19.04.2024 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ФОНДАЦИЯ "ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ - ЛАТИНСКА АМЕРИКА И КАРИБИТЕ" Виж повече
  • УКАЗ № 117 ОТ 19.04.2024 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПОРОМИНОВО, ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ, НА 23 ЮНИ 2024 Г. Виж повече
  • УКАЗ № 118 ОТ 19.04.2024 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА НОВ ИЗБОР ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА ХАСКОВО, ОБЛАСТ ХАСКОВО, НА 23 ЮНИ 2024 Г. Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА ЗАПОВЕД ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ (ДВ, БР. 16 ОТ 2018 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-5 ОТ 29 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ДВИЖЕНИЕТО НА СТОКИ С ВИСОК ФИСКАЛЕН РИСК НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ДВ, БР. 83 ОТ 2023 Г.) Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (ДВ, БР. 105 ОТ 2005 Г.) Виж повече
Промени настройката на бисквитките