Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 42 от 14.V

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 ОТ 8 МАЙ 2024 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2024 Г. Виж повече
  • УКАЗ № 141 ОТ 09.05.2024 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ВОЕННИТЕ СЪДИЛИЩА, ИЗИСКВАЩИ ВИСШИ ОФИЦЕРСКИ ЗВАНИЯ, СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕТО Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 163 ОТ 9 МАЙ 2024 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА 2024 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 164 ОТ 9 МАЙ 2024 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2024 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 165 ОТ 9 МАЙ 2024 Г. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2024 Г. МАКСИМАЛНИ РАЗМЕРИ НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2024 Г., ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТ Виж повече
  • УКАЗ № 142 ОТ 09.05.2024 Г. ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА ПОЛКОВНИК РУМЕН ЛЮБЕНОВ ПЕТКОВ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯ СЪД, С ВИСШЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ "БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ" Виж повече
  • УКАЗ № 143 ОТ 09.05.2024 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА Виж повече
  • УКАЗ № 144 ОТ 09.05.2024 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА МЕЖДУНАРОДЕН ДОГОВОР ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ № 2 НА МЕЖДУНАРОДЕН ДОГОВОР (LOA) BU-D-SAB "САМОЛЕТИ F-16 BLOCK 70 И СВЪРЗАНА С ТЯХ ПОДДРЪЖКА" (F-16 BLOCK 70 AIRCRAFT AND ASSOCIAT Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА (ДВ, БР. 26 ОТ 2012 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 3274-НС ОТ 9 МАЙ 2024 Г. ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ НА ИВАЙЛО АНГЕЛОВ ИВАНОВ ЗА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ В ТРИНАДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН - ПАЗАРДЖИШКИ, В 49-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ Виж повече
Промени настройката на бисквитките