Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 43 от 17.V

  • УКАЗ № 145 ОТ 09.05.2024 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЕЛЕОНОРА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА МАЛДИВИ Виж повече
  • УКАЗ № 146 ОТ 09.05.2024 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ЯНКОВ - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА ИНДИЯ, И ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА МАЛДИВИ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. ДЕЛХИ, Виж повече
  • УКАЗ № 147 ОТ 09.05.2024 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА СВЕТЛАН ХРИСТОВ СТОЕВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КРАЛСТВО ДАНИЯ Виж повече
  • УКАЗ № 148 ОТ 09.05.2024 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДРАГОМИР ВАЛЕРИЕВ ЗАКОВ ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КРАЛСТВО ДАНИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. КОПЕНХАГЕН Виж повече
  • УКАЗ № 149 ОТ 10.05.2024 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ИВАН ЛЮБЕНОВ НИКОЛОВ С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 10 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА, МЕХАНИЗМА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И НА ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ И НА ПОМОЩН Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ОТ 2008 Г. ЗА ФУНКЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА БЮРАТА ЗА СЪДИМОСТ (ДВ, БР. 24 ОТ 2008 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 3297-ЕП/НС ОТ 15 МАЙ 2024 Г. ОТНОСНО УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОБРАЗЦИ НА ИЗБОРНИ КНИЖА ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 9 ЮНИ 2024 Г. Виж повече
  • ОБРАЗЦИ НА ИЗБОРНИ КНИЖА ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 9 ЮНИ 2024 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-40 ОТ 28 МАРТ 2024 Г. ЗА ДОПЪЛВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА СПИСЪКА НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА, ЗА ЧИЕТО ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА НЗОК ЗАПЛАЩА НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛН Виж повече
Промени настройката на бисквитките