Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 55 от 28.VI

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 234 ОТ 26 ЮНИ 2024 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2023 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2023 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАЕМ НА "БЪЛГАРСКИ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 230 ОТ 26 ЮНИ 2024 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2024 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ, ФИЗ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 ОТ 26 ЮНИ 2024 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2024 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ И НА ЕДНОКРАТНО ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТН Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 ОТ 26 ЮНИ 2024 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД ЗА 2024 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232 ОТ 26 ЮНИ 2024 Г. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА 2024 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 233 ОТ 26 ЮНИ 2024 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА 2024 Г. Виж повече
  • УКАЗ № 163 ОТ 24.06.2024 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО КОИЛОВЦИ, ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, НА 20 ОКТОМВРИ 2024 Г. Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-345 ОТ 25 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ДВ, БР. 66 ОТ 2014 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 12 ОТ 2023 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПОТРЕБА НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА (ДВ, БР. 74 ОТ 2023 Г.) Виж повече
  • ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № І-4 ОТ 28.07.2016 Г. ЗА МЕТОДИКАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОТ АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" КЪМ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОПРЕДЕЛЕНИ КРИТЕРИИ ЗА СЪПОСТАВЯНЕ С ПОЛУЧЕНИТЕ И ОБРАБОТВАНИ РЕЗЕРВАЦИОННИ ДАННИ З Виж повече
Промени настройката на бисквитките