Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 95 от 27.XI

  • НАРЕДБА № 7 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РЕДА ЗА СНАБДЯВАНЕ НА ФИРМИ НА ГРАЖДАНИ И ЛИЦА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ИНДИВИДУАЛНА И КОЛЕКТИВНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, СЪС СТОКИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО Виж повече
  • НАРЕДБА № 5 ЗА ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 1991/1992 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 114 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 16 НОЕМВРИ 1990 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ МОГАТ ДА РАБОТЯТ В БЪЛГАРСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОБЕКТИ В ЧУЖБИНА Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ МОГАТ ДА РАБОТЯТ В БЪЛГАРСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОБЕКТИ В ЧУЖБИНА Виж повече
Промени настройката на бисквитките