Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 98 от 14.XII

  • ЗАКОН ЗА СМЕТНАТА ПАЛАТА Виж повече
  • ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2011 Г. Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАДВНЕСЕН АКЦИЗ ЗА УПОТРЕБЯВАНИ АВТОМОБИЛИ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2011 Г. Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-15 ОТ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РАЗМЕРИТЕ И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВОЕННАТА СЛУЖБА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА ЦИ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 291 ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 131 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г. (ДВ, БР. 58 ОТ 2003 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 292 ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА СПЕШНИ И НЕОТЛОЖНИ РЕМОНТНИ И СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ПРАВОСЛАВНИ ХРАМОВЕ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293 ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2010 Г. ПО САМОСТОЯТЕЛНИТЕ БЮДЖЕТИ НА НАЦИОНАЛНАТА АКАДЕМИЯ ЗА ТЕАТРАЛНО И ФИЛМОВО ИЗКУСТВО "КРЪСТЬО САРАФОВ", НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 294 ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ЗА 2010 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 295 ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2010 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТ Виж повече
Промени настройката на бисквитките