Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 100 от 21.XII

  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 38 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПИСЪКА НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА, ЗА ЧИЕТО ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗАПЛАЩА ЛЕКАРСТВА, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ Виж повече
  • НАРЕДБА № Н-32 ОТ 3 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪБИРАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ И ЗА ДОСТЪП ДО РЕГИСТЪРА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 301 ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА НА ДЕТСКИЯ ФОНД НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ (УНИЦЕФ) - БЪЛГАРИЯ, ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛНАТА КАМПАНИЯ "СЕМЕЙСТВО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ" В ПОДКРЕПА НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ "ВИЗИЯ ЗА Д Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 302 ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2010 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 303 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. ЗА ЗАПЛАТИТЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЙНОСТИ (ДВ, БР. 32 ОТ 2010 Г.) Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" (ДВ, БР. 39 ОТ 2009 Г.) Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ДВ, БР. 110 ОТ 1999 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 878 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА РАЗМЕСТВАНЕ НА ПОЧИВНИ ДНИ ПРЕЗ 2011 Г. Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 879 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 56 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1991 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ 16 АПРИЛ ЗА ДЕН НА КОНСТИТУЦИЯТА (ДВ, БР. 21 ОТ 1991 Г.) Виж повече
  • УКАЗ № 337 ОТ 14.12.2010 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Виж повече
Промени настройката на бисквитките