За нас

Изпрати статията по email

Информационни системи

 

Лого СиелаСПРАВОЧЕН И ПРАВЕН СОФТУЕР

 

ЗА ГРАЖДАНИТЕ, БИЗНЕСА, СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И ТЕХНИЧЕСКИ СФЕРИ, ЕКСПЕРТИ И ЗВЕНА ОТ СТРУКТУРИТЕ НА ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

 

Сиела е компания с дългогодишен опит в събирането, обработката, организирането и предоставяне необходимата за ежедневните бизнес и административни процеси юридическа, специализирана и бизнес информация и документи.


От 1997 година компанията произвежда софтуер, който организира по удобен и достъпен начин: нормативи и документи в областта на българското и европейско право, счетоводство, данъци, осигуряване, външнотърговски и митнически режим, строителство, енергетика, образование, преведени актове на английски и руски език, процедури. Обработената и предоставена в електронен вид информация позволява бърз и лесен достъп до актуални и архивни данни, извличане на бързи справки и проследяване на нормативни и процедурни промени.


Сиела подържа 14 информационни продукта, които предоставят ежедневно обновени нормативни документи и бизнес информация на своите потребители. Ползването на продуктите е базирано на абонаментен принцип, като по време на този период клиентът получава достъп до обработени и актуализирани текстове и документи, отнасящи се към продукта, който ползва. Базите данни на всички правно-информационни системи Сиела са обвързани, като така значително се улеснява ползването на тематично и логически свързана информация от различни продукти.


Сиела Норма АД притежава сертификация по международни стандарти ISO 9001:2008 и ISO/IEC 27001:2005, което гарантира качествено обслужване и предоставяне на информационни услуги, както и спомага за запазване основните свойства на информацията, която не е само собственост на фирмата, но и на нейни клиенти и бизнес-партньори.

 

ПРАВНО-ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ СИЕЛА

 

Обединени бази данни с юридическа, специализирана и бизнес-информация.

 

В правно-информационни системи Сиела ще намерите текстовете на българската нормативна уредба, българското законодателство в превод на английски език, европейското законодателство. Административни и съдебни процедури. специализирани продукти, съдържащи нормативи и документи, регламентиращи дейността в отраслите счетоводство, строителство, енергетика, образование, външно-търговски режим. Информация за лицата и фирмите - фирмени, финансови и други фактологически данни от историята за лицата от бизнеса в Р България. Списъци с целеви групи по определени критерии за реализиране на маркетингови проучвания и кампании.

 

Информацията в продуктите на Сиела се обновява ежедневно, според спецификата на съдържанието и е достъпна за ползване като десктоп приложение с инсталация от диск, в интернет - Ciela Net с вход от страницата на Сиела и чрез приложението WebServer, правещо връзка между потребителя и сървъра на Сиела посредством интернет.

 

ПРАВНО-ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ В УИКИПЕДИЯ

Промени настройката на бисквитките