Новини

Изпрати статията по email

Ново тълкувателно решение на ВКС - в

Ново тълкувателно решение на ВКС - в "Сиела Практика"

28 юни 2022

 

Определение на апелативен съд, постановено по чл. 274, ал. 2, предл. 2 ГПК, с което е потвърдено преграждащо развитието на производството определение или разпореждане на окръжен съд като въззивна инстанция, не подлежи на касационно обжалване.

Това гласи Тълкувателно решение № 2/2018 г. от 23 юни 2022 г. по Тълкувателно дело № 2/2018 г. на Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд (ВКС).
 

То е достъпно за потребителите на "Сиела Практика" след последната актуализация.

Делото е образувано заради необходимост от уеднаквяване на съдебната практика по приложението на чл. 274, ал. 2, изр. 1, предл. 2 от ГПК по въпроса подлежи ли на обжалване с касационна частна жалба определението на апелативния съд, с което се потвърждава преграждащото развитие на производството определение или разпореждане на окръжния съд.

Според едното становище в посочените хипотези определенията и разпорежданията на апелативния съд по чл. 274, ал. 2, предл. 2 от ГПК, в редакцията ДВ бр. 50/2015 г., подлежат на касационно обжалване, а според другото те са окончателни.

Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии на ВКС намира за правилно второто становище. Магистратите смятат, че трябва да се спази "утвърдената в българския граждански процес концепция за двуинстанционно разглеждане на посочените в чл. 274, ал. 1 ГПК съдебни актове". В техните мотиви се посочва, че е неоправдано "да се третират различно актовете по чл. 274, ал. 1 ГПК откъм инстанционна обжалваемост само поради критерия кой съд, в конституционно определената система на съдилищата, упражнява правомощията на въззивна инстанция по конкретното дело".

По делото е депозирано особено мнение.

Пълният текст на тълкувателното решение е публикуван в правно-информационната система "Сиела Практика", където потребителите имат достъп до всички актове на съдебните институции в България.

 

 

 

ВКС

 

Обратно