Новини

Изпрати статията по email

Ново десетилетие законотворчество е архивирано в

Ново десетилетие законотворчество е архивирано в "Архив на Държавен вестник"

10 октомври 2022

 

На 10 октомври професионален празник отбелязват архивистите. Денят започва да се отбелязва след обнародването на Указ 515 от 10 октомври 1951 г. в Президиума на Народното събрание (днес "Държавен вестник").

С този акт се създава Архивно управление в структурата на Министерството на вътрешните работи, с което се поставя началото на националната архивна система. Постановление 344 на Министерския съвет от 18 април 1952 г. регламентира изграждането на мрежата на българските държавни архиви.

И двата нормативни документа са дигитализирани в единствения по рода си софтуерен продукт "Архив на Държавен вестник".

 

В Деня на архивиста можем да отразим още едно дигитализирано десетилетие история на българското законодателство – от 1950 до 1960 г.

Съвсем скоро нашите клиенти ще имат дигитален достъп до пълното архивно съдържание на официалното издание на държавата – "Държавен вестник", който след 30 ноември 1950 г. се нарича "Известия на Президиума на Народното събрание".

И така до връщането на старото име през 1963 г.

На днешния ден преди 71 години с Указ 515 от 10 октомври 1951 г. са създадени два централни архива с разграничителна дата на документите 1944 г. Това са Централен държавен исторически архив и Централен държавен архив на НРБ, а през 1974 г. – и Централен държавен технически архив. През 1992 г. са преобразувани в единен Централен държавен архив.

Историята, съхранена и дигитализирана в правноинформационна система "Архив на Държавен вестник" обхваща няколко десетилетия на комунистическия режим.

Сред актовете, които можете да откриете в продукта след последната актуализация, са документи, свързани с началото на членството на България в ООН (от 14 декември 1955 г.), както и решенията на Априлския пленум (през 1956 г., по време на Априлския пленум на Комунистическата партия, Червенков е освободен от поста, а ръководител на Политбюро става първият държавен секретар на Централния комитет на Българската комунистическа партия Тодор Живков).

Историците отчитат високи темпове на нарастване на производството в периода 1957 – 1970 г., а те са свързани и с промени в законодателството.

Абонирайте се за "Архив на Държавен вестник", за да ползвате законодателни документи с историческа стойност. За повече информация: тел. 02 903 0000.

 

 

Архив Държавен вестник

 

 

Обратно
Промени настройката на бисквитките