Новини

Изпрати статията по email

145 години от Освобождението на София отбелязваме днес

145 години от Освобождението на София отбелязваме днес

04 януари 2023

 

През януари на 1879 г., само една година след Освобождението, по предложение на жители на София, тогавашната градска управа приема решение всяка година 4 януари по нов стил да се отбелязва тържествено.

Честит празник на София и софиянци!

Преди столетие местната власт приема първия Закон за Столична община, дигитализиран в правноинформационната система "Архив на Държавен вестник".

От Регионалния исторически музей София припомнят, че в началото на 1922 г. БЗНС предприема сериозни опити за налагане на доминиращо влияние в ръководството на Столичната община. От Софийската земеделска дружба внасят проектозакон за обсъждане в Деветнадесетото обикновено народно събрание. След оживени дебати на 12 април 1922 г. парламентът го гласува. Законът е подписан от министъра на вътрешните работи и народното здраве Райко Даскалов и изпратен в двореца за утвърждаване. Документът е парафиран от цар Борис III, а на 13 май 1922 г - обнародван в "Държавен вестник" (бр. 32 от 13 май 1922 г.).

Потребителите на правноинформационната система "Архив на Държавен вестник" могат да се запознаят с пълното му съдържание.

Нормативният акт е важен от историческа гледна точка. Със законодателните промени София е разделена на шест района, които избират кмет на района и двама негови помощници. Столичната община се ръководи от Централен съвет, Централно управление, шест районни съвета и шест районни управления.

Кметът е изравнен по ранг с окръжен управител и се назначава с царски указ по предложение от Министерския съвет измежду избраните районни съветници. Може да бъде отстранен от длъжност с постановление на правителството.

Съществуващият дотогава Общински съвет се разформирова и на негово място се назначава седемчленна комисия, начело с председател, назначен от министъра на вътрешните работи и народното здраве. Той е временно изпълняващ длъжността кмет до провеждането на общинските избори, които трябва да се насрочат в рамките на три месеца.

Следващите промени в законодателството, свързани с управлението на столицата, са от месец май 1924 г. когато новият кабинет на Демократическия сговор изменя Закона за столичната община. С тях се премахва възможността правителството да назначава и да уволнява кмета на столицата.

Абонирайте се за "Архив на Държавен вестник" - правноинформационната система, която съхранява историческото законодателство!

 

 

Архив Държавен вестник

 

Обратно
Промени настройката на бисквитките