Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 38 от 13.V

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛНО СЪГЛАСИЕ

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛНО СЪГЛАСИЕ

Обн. ДВ. бр.38 от 13 Май 1997г.

Ние, народните представители от Тридесет и осмото Народно събрание, с воля да работим за доброто на България, обявяваме своята решителност да преодолеем политическата, икономическата и моралната криза в страната.

В името на това ще търсим непрестанно конкретно съгласие помежду ни по основните национални проблеми.

Като споделяме убеждението, че обща основа за изход от кризата е спазването на Конституцията на страната и зачитането на правата на всички граждани, като приветстваме постигнатото на 4 февруари 1997 г. с посредничеството на президента на Република България национално политическо съгласие за провеждане на предсрочни парламентарни избори,

като потвърждаваме отново Декларацията на политическите сили от 11 февруари 1997 г. за принципите за излизане от кризата и приетото на тази основа Решение на Тридесет и седмото Народно събрание от 13 февруари 1997 г. за даване съгласие служебното правителство да води преговори и сключва договори и споразумения с други държави, международни организации и финансови институции за външни заеми, за финансова стабилизация и социална защита при условия не по-лоши от тези по ратифицираните досега, и като обявяваме готовност в атмосфера на конструктивен парламентарен диалог да приемем незабавно законите, необходими за реализация на споразумението с Международния валутен фонд, посочена в Декларацията на политическите сили от 18 март 1997 г.,

ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ ЩЕ ПОДКРЕПИМ:

1. По принцип споразуменията на България с международните финансови институции, включително и въвеждането на Валутен съвет, като необходими за осигуряване на външна подкрепа за излизане от икономическата катастрофа.

2. Справедливото разпределение социалните тежести на реформата.

3. Ускорено и реално възстановяване собствеността на земеделските земи и създаване условия за ефективното им използване.

4. Решителна борба с престъпността и особено с организираната престъпност и корупцията, независимо от политическия цвят, на всички нива и власти в държавата.

5. Отварянето на досиетата на политиците, висшите магистрати и администратори, за да неутрализираме тяхната зависимост от бившите служби за сигурност.

6. Пълноправното членство на България в Европейския съюз и всички конкретни усилия в тази насока.

7. Членството на България в Организацията на Северноатлантическия договор.

Декларацията е приета от ХХХVIII Народно събрание на 8 май 1997 г. и е подпечатана с държавния печат.

Промени настройката на бисквитките