Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 38 от 13.V

  • НАРЕДБА № 2 ОТ 11 АПРИЛ 1996 Г. ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА В СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ Виж повече
  • ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛНО СЪГЛАСИЕ Виж повече
  • КОНВЕНЦИЯ № 127 ОТНОСНО МАКСИМАЛНАТА ТЕЖЕСТ, 1967 Г. Виж повече
  • КОНВЕНЦИЯ № 138 ОТНОСНО МИНИМАЛНАТА ВЪЗРАСТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА РАБОТА, 1973 Г. Виж повече
  • КОНВЕНЦИЯ № 13 ОТНОСНО ОЛОВНИЯ КАРБОНАТ (БОЯДЖИЙСТВО), 1921 Г. Виж повече
  • КОНВЕНЦИЯ № 32 ЗА ЗАКРИЛАТА НА ДОКЕРИТЕ СРЕЩУ ЗЛОПОЛУКИТЕ (РЕВИЗИРАНА), 1932 Г. Виж повече
  • КОНВЕНЦИЯ № 62 ОТНОСНО ТЕХНИЧЕСКАТА БЕЗОПАСНОСТ (СТРОИТЕЛСТВО), 1937 Г. Виж повече
  • КОНВЕНЦИЯ № 6 ОТНОСНО НОЩНИЯ ТРУД НА ДЕЦАТА (ИНДУСТРИЯ), 1919 Г. Виж повече
  • КОНВЕНЦИЯ № 77 ОТНОСНО МЕДИЦИНСКИЯ ПРЕГЛЕД НА ЮНОШИТЕ (ИНДУСТРИЯ), 1946 Г. Виж повече
  • КОНВЕНЦИЯ № 78 ОТНОСНО МЕДИЦИНСКИЯ ПРЕГЛЕД НА ЮНОШИТЕ (НЕИНДУСТРИАЛНИ ДЕЙНОСТИ), 1946 Г. Виж повече
Промени настройката на бисквитките