Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 59 от 21.VII

УКАЗ № 241 ОТ 07.07.2000 Г. ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ КЕНДЕРОВ С ВИСШЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ "ГЕНЕРАЛ-МАЙОР" И ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕТО МУ ОТ КАДРОВА ВОЕННА СЛУЖБА

 

УКАЗ № 241 ОТ 07.07.2000 Г. ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ КЕНДЕРОВ С ВИСШЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ "ГЕНЕРАЛ-МАЙОР" И ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕТО МУ ОТ КАДРОВА ВОЕННА СЛУЖБА

Обн. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2000г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 във връзка с чл. 90, ал. 1, т. 5, чл. 127, ал. 1, т. 7 и чл. 130, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


1. Удостоявам генерал-майор Георги Александров Кендеров с висше военно звание "генерал-майор".

2. Освобождавам генерал-майор Георги Александров Кендеров от кадрова военна служба.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 7 юли 2000 г.