Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 59 от 21.VII

  • НАРЕДБА ЗА ПРЕДЕЛНИТЕ ЦЕНИ НА РАЗРЕШЕНИТЕ ЗА УПОТРЕБА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ПРИ ПРОДАЖБАТА ИМ НА ДРЕБНО Виж повече
  • НАРЕДБА № 13 ОТ 14 ЮЛИ 2000 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕКЛАМАТА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ Виж повече
  • УКАЗ № 187 ОТ 07.07.2000 Г. ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК МИХО ДИМИТРОВ МИХОВ - НАЧАЛНИК НА ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ, С ВИСШЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ "ГЕНЕРАЛ" Виж повече
  • УКАЗ № 188 ОТ 07.07.2000 Г. ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ЗАХАРИН АТАНАСОВ ИЛИЕВ - ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ ПО ОПЕРАЦИИТЕ, С ВИСШЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ "ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ" И ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕТО МУ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИ Виж повече
  • УКАЗ № 189 ОТ 07.07.2000 Г. ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ГИНЬО КИРИЛОВ ТОНЕВ - НАЧАЛНИК НА ГЛАВНИЯ ЩАБ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ, С ВИСШЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ "ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ", ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕТО МУ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ГЛАВНИЯ ЩАБ НА СУХОПЪТНИТЕ Виж повече
  • УКАЗ № 190 ОТ 07.07.2000 Г. ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ НИКОЛА ИВАНОВ КОЛЕВ - ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ ПО РЕСУРСИТЕ, С ВИСШЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ "ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ", ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕТО МУ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИК-НАЧ Виж повече
  • УКАЗ № 191 ОТ 07.07.2000 Г. ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ОРЛИН ХРИСТОВ МАРИНЧЕВ - ВОЕНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ НАЧАЛНИКА НА ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ В НАТО, С ВИСШЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ "ГЕНЕРАЛ-МАЙОР", ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕТО МУ ОТ ДЛЪЖНОСТТ Виж повече
  • УКАЗ № 192 ОТ 07.07.2000 Г. ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ТЕНЧО ПАВЛОВ ДОБРЕВ С ВИСШЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ "ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ" И ЗА НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ГЛАВНИЯ ЩАБ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ Виж повече
  • УКАЗ № 193 ОТ 07.07.2000 Г. ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ СТЕФАН ИВАНОВ ПОПОВ - НАЧАЛНИК НА ГЛАВНИЯ ЩАБ НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ, С ВИСШЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ "ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ" Виж повече
  • УКАЗ № 194 ОТ 07.07.2000 Г. ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА ВИЦЕАДМИРАЛ ПЕТЪР ПАНЧЕВ ПЕТРОВ - НАЧАЛНИК НА ГЛАВНИЯ ЩАБ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ, С ВИСШЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ "ВИЦЕАДМИРАЛ" Виж повече