Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 59 от 21.VII

УКАЗ № 223 ОТ 07.07.2000 Г. ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ЗЛАТАН КИРИЛОВ СТОЙКОВ - НАЧАЛНИК-ЩАБ НА СИЛИТЕ ЗА БЪРЗО РЕАГИРАНЕ, С ВИСШЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ "ГЕНЕРАЛ-МАЙОР", ОСВОБОЖДАВАНЕТО МУ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК-ЩАБ НА СИЛИТЕ ЗА БЪРЗО РЕАГИРАНЕ И НАЗНАЧ

 

УКАЗ № 223 ОТ 07.07.2000 Г. ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ЗЛАТАН КИРИЛОВ СТОЙКОВ - НАЧАЛНИК-ЩАБ НА СИЛИТЕ ЗА БЪРЗО РЕАГИРАНЕ, С ВИСШЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ "ГЕНЕРАЛ-МАЙОР", ОСВОБОЖДАВАНЕТО МУ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК-ЩАБ НА СИЛИТЕ ЗА БЪРЗО РЕАГИРАНЕ И НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА КОМАНДИР НА СИЛИТЕ ЗА БЪРЗО РЕАГИРАНЕ

Обн. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2000г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 във връзка с чл. 90, ал. 1, т. 5 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


1. Удостоявам генерал-майор Златан Кирилов Стойков - началник-щаб на Силите за бързо реагиране, с висше военно звание "генерал-майор".

2. Освобождавам генерал-майор Златан Кирилов Стойков от длъжността началник-щаб на Силите за бързо реагиране.

3. Назначавам генерал-майор Златан Кирилов Стойков на длъжността командир на Силите за бързо реагиране.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 7 юли 2000 г.