Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 102 от 1.IX

УКАЗ № 301 ОТ 24.08.1998 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ЗЛАТАН КИРИЛОВ СТОЙКОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК ЩАБ НА ВТОРИ АРМЕЙСКИ КОРПУС И ЗА НАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК ЩАБ НА СИЛИТЕ ЗА БЪРЗО РЕАГИРАНЕ

 

УКАЗ № 301 ОТ 24.08.1998 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ЗЛАТАН КИРИЛОВ СТОЙКОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК ЩАБ НА ВТОРИ АРМЕЙСКИ КОРПУС И ЗА НАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК ЩАБ НА СИЛИТЕ ЗА БЪРЗО РЕАГИРАНЕ

Обн. ДВ. бр.102 от 1 Септември 1998г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 28, т. 4, чл. 125, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


1. Освобождавам генерал-майор Златан Кирилов Стойков от длъжността началник щаб на Втори армейски корпус, считано от 1 септември 1998 г.

2. Назначавам генерал-майор Златан Кирилов Стойков на длъжността началник щаб на Силите за бързо реагиране, считано от 1 септември 1998 г.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 24 август 1998 г.