Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 59 от 14.VI

УКАЗ № 178 ОТ 06.06.2002 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР БОГДАН ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА УПРАВЛЕНИЕ "ПОДГОТОВКА И БОЙНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОЙСКИТЕ" В ГЛАВНИЯ ЩАБ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ

 

УКАЗ № 178 ОТ 06.06.2002 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР БОГДАН ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА УПРАВЛЕНИЕ "ПОДГОТОВКА И БОЙНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОЙСКИТЕ" В ГЛАВНИЯ ЩАБ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ

Обн. ДВ. бр.59 от 14 Юни 2002г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Освобождавам генерал-майор Богдан Йорданов Тодоров от длъжността началник на управление "Подготовка и бойно използване на войските" в Главния щаб на Сухопътните войски.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 6 юни 2002 г.

Подпечатан с държавния печат.