Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 59 от 14.VI

  • РЕШЕНИЕ ПО ДОКЛАДА НА ВРЕМЕННАТА АНКЕТНА КОМИСИЯ ЗА ПРОУЧВАНЕ И КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ" КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА Виж повече
  • УКАЗ № 174 ОТ 06.06.2002 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, НАЦИОНАЛНАТА РАЗУЗНАВАТЕЛНА СЛУЖБА И НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА, ИЗИСКВАЩИ ВИСШИ ОФИЦЕРСКИ ЗВАНИЯ И ОТМЕНЯНЕ НА УКАЗ № 174 НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУ Виж повече
  • УКАЗ № 175 ОТ 06.06.2002 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ГИНЬО КИРИЛОВ ТОНЕВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ПЪРВИ ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ Виж повече
  • УКАЗ № 176 ОТ 06.06.2002 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ТОДОР ИВАНОВ МИЛЕВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА РАЗУЗНАВАТЕЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ Виж повече
  • УКАЗ № 177 ОТ 06.06.2002 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ТОДОР КИНОВ ТОДОРОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА ГЛАВНИЯ ЩАБ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ ПО ОПЕРАЦИИТЕ Виж повече
  • УКАЗ № 178 ОТ 06.06.2002 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР БОГДАН ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА УПРАВЛЕНИЕ "ПОДГОТОВКА И БОЙНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОЙСКИТЕ" В ГЛАВНИЯ ЩАБ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ Виж повече
  • УКАЗ № 179 ОТ 06.06.2002 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ ТОДОР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ЦЕНТРАЛНИЯ УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДГОТОВКА НА МЛАДШИ КОМАНДИРИ И НОВОБРАНЦИ "ХР. БОТЕВ" Виж повече
  • УКАЗ № 180 ОТ 06.06.2002 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БРИГАДЕН АДМИРАЛ МИЛАН СТОЯНОВ МИЛАНОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА ГЛАВНИЯ ЩАБ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ ПО ОПЕРАЦИИТЕ Виж повече
  • УКАЗ № 181 ОТ 06.06.2002 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ИЛИЯ ПЕТКОВ СТАНКОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА ГЛАВНИЯ ЩАБ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ ПО РЕСУРСИТЕ Виж повече
  • УКАЗ № 182 ОТ 06.06.2002 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ АНГЕЛ БОРИСОВ АНГЕЛОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА Виж повече