Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 59 от 14.VI

УКАЗ № 197 ОТ 06.06.2002 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК-ЩАБ НА 3-ТИ АРМЕЙСКИ КОРПУС И НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА КОМАНДИР НА 3-ТИ АРМЕЙСКИ КОРПУС

 

УКАЗ № 197 ОТ 06.06.2002 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК-ЩАБ НА 3-ТИ АРМЕЙСКИ КОРПУС И НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА КОМАНДИР НА 3-ТИ АРМЕЙСКИ КОРПУС

Обн. ДВ. бр.59 от 14 Юни 2002г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


1. Освобождавам генерал-майор Димитър Стоянов Димитров от длъжността началник-щаб на 3-ти армейски корпус.

2. Назначавам генерал-майор Димитър Стоянов Димитров на длъжността командир на 3-ти армейски корпус.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 6 юни 2002 г.