Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 59 от 14.VI

УКАЗ № 226 ОТ 07.06.2002 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ МИХО ДИМИТРОВ МИХОВ С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" ПЪРВА СТЕПЕН С МЕЧОВЕ

 

УКАЗ № 226 ОТ 07.06.2002 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ МИХО ДИМИТРОВ МИХОВ С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" ПЪРВА СТЕПЕН С МЕЧОВЕ

Обн. ДВ. бр.59 от 14 Юни 2002г.

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Награждавам генерал Михо Димитров Михов с орден "Стара планина" първа степен с мечове за активното му участие в извършването на военната реформа, за дългогодишна безупречна служба в Българската армия и във връзка с изтичането на мандата му като началник на Генералния щаб на Българската армия.

Издаден в София на 7 юни 2002 г.

Подпечатан с държавния печат.