Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 99 от 2.XII

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА КОМИСИЯ ПО ТРУДА, СОЦИАЛНАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА

 

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА КОМИСИЯ ПО ТРУДА, СОЦИАЛНАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА

Издадено от Народното събрание

Обн. ДВ. бр.99 от 2 Декември 2014г.

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 10 и чл. 20, ал. 1, 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание


РЕШИ:


1. Комисията по труда, социалната и демографската политика се състои от 20 народни представители, от които: 7 от парламентарната група на ПП ГЕРБ, 3 от парламентарната група на БСП лява България, 3 от парламентарната група на Движение за права и свободи, 2 от парламентарната група на Реформаторски блок, 2 от парламентарната група на Патриотичен фронт, 1 от парламентарната група на Български демократичен център, 1 от парламентарната група на партия АТАКА и 1 от парламентарната група на АБВ.

2. Избира за членове на комисията: Валентин Стефанов Василев, Галя Енева Захариева, Димитър Иванов Гечев, Клавдия Георгиева Григорова-Ганчева, Ралица Тодорова Ангелова, Руслан Здравков Тошев, Светлана Ангелова Найденова, Георги Янчев Гьоков, Кирчо Георгиев Карагьозов, Корнелия Петрова Нинова, Хасан Ахмед Адемов, Невин Халил Хасан, Бюнямин Хюсеин Хасан, Радан Миленов Кънев, Димитър Танев Танев, Димитър Кирилов Байрактаров, Велизар Пенков Енчев, Стефан Георгиев Кенов, Десислав Славов Чуколов, Мариана Георгиева Тодорова.

3. Избира от членовете по т. 2 ръководство на комисията в състав:

Председател: Хасан Ахмед Адемов;

Заместник-председатели: Светлана Ангелова Найденова, Георги Янчев Гьоков, Радан Миленов Кънев, Десислав Славов Чуколов.

-------------------------

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 27 ноември 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.