Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 99 от 2.XII

  • НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОСТИГАНЕ СИГУРНОСТТА НА КОРАБИТЕ, ПРИСТАНИЩАТА И ПРИСТАНИЩНИТЕ РАЙОНИ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 374 ОТ 25 НОЕМВРИ 2014 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОСТИГАНЕ СИГУРНОСТТА НА КОРАБИТЕ, ПРИСТАНИЩАТА И ПРИСТАНИЩНИТЕ РАЙОНИ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 6 ОТ 2007 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ (ДВ, БР. 23 ОТ 2007 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ОТМЕНЯНЕ НА НАРЕДБА № Iз-29 ОТ 2013 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАНА ДИРЕКЦИЯ "ОПЕРАТИВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ" НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА ДРУГИТЕ СТРУКТУРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ДЪРЖАВНИТЕ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПЪЛНОМОЩИЯТА НА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА КОМИСИЯ ПО ТРУДА, СОЦИАЛНАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА КОМИСИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Виж повече