Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 99 от 2.XII

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Издадено от Народното събрание

Обн. ДВ. бр.99 от 2 Декември 2014г.

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 11 и чл. 20, ал. 1, 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание


РЕШИ:


1. Комисията по образованието и науката се състои от 20 народни представители, от които: 7 от парламентарната група на ПП ГЕРБ, 3 от парламентарната група на БСП лява България, 3 от парламентарната група на Движение за права и свободи, 2 от парламентарната група на Реформаторски блок, 2 от парламентарната група на Патриотичен фронт, 1 от парламентарната група на Български демократичен център, 1 от парламентарната група на партия АТАКА и 1 от парламентарната група на АБВ.

2. Избира за членове на комисията: Галя Енева Захариева, Ирена Иванова Коцева, Корнелия Добрева Маринова, Красимира Пенева Анастасова, Милена Цветанова Дамянова, Снежана Георгиева Дукова, Стефани Михнева Михайлова, Мариана Радева Бояджиева, Стоян Михайлов Мирчев, Валери Мирчев Жаблянов, Лютви Ахмед Местан, Мариана Василева Георгиева-Бенчева, Бюнямин Хюсеин Хасан, Борислав Любенов Великов, Бойка Грозева Маринска, Красимир Илиев Богданов, Милен Василев Михов, Стефан Георгиев Кенов, Станислав Тодоров Станилов, Мариана Георгиева Тодорова.

3. Избира от членовете по т. 2 ръководство на комисията в състав:

Председател: Милена Цветанова Дамянова;

Заместник-председатели: Корнелия Добрева Маринова, Мариана Радева Бояджиева, Мариана Василева Георгиева-Бенчева, Борислав Любенов Великов, Милен Василев Михов.

-------------------------

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 28 ноември 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.