Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 43 от 21.V

ЗАКОН ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ПРОТОКОЛ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РУМЪНИЯ ОТНОСНО ПРЕЗГРАНИЧНИ ОПЕРАЦИИ ЗА AIR POLICING

 

ЗАКОН ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ПРОТОКОЛ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РУМЪНИЯ ОТНОСНО ПРЕЗГРАНИЧНИ ОПЕРАЦИИ ЗА AIR POLICING

Обн. ДВ. бр.43 от 21 Май 2021г.

Член единствен. Ратифицира Протокола за изменение на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния относно презгранични операции за Air Policing, подписан на 18 март 2021 г. в Русе.

-------------------------

Законът е приет от 45-ото Народно събрание на 7 май 2021 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Промени настройката на бисквитките