Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 43 от 21.V

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 ОТ 17 МАЙ 2021 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПО ПОДГОТОВКАТА И ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 11 ЮЛИ 2021 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 189 ОТ 17 МАЙ 2021 Г. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2021 Г. МАКСИМАЛНИ РАЗМЕРИ НА АНГАЖИМЕНТИ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2021 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕР Виж повече
  • УКАЗ № 140 ОТ 20.05.2021 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ПРОТОКОЛ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РУМЪНИЯ ОТНОСНО ПРЕЗГРАНИЧНИ ОПЕРАЦИИ ЗА AIR POLICING Виж повече
  • УКАЗ № 142 ОТ 17.05.2021 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИМИТЪР ЖЕЛЯЗКОВ СТОЯНОВ И СТЕФАН ДИМИТРОВ ГОДЖЕВЪРГОВ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА В СЪВЕТА ПО СИГУРНОСТТА КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Виж повече
  • НАРЕДБА № 10 ОТ 5 МАЙ 2021 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ХИРУРГИЯ" Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 21 НОЕМВРИ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ (ДВ, БР. 95 ОТ 2019 Г.) Виж повече
  • ЗАКОН ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ПРОТОКОЛ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РУМЪНИЯ ОТНОСНО ПРЕЗГРАНИЧНИ ОПЕРАЦИИ ЗА AIR POLICING Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 30-МИ ОТ 18 МАЙ 2021 Г. ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА, УТВЪРДЕНИ С РЕШЕНИЕ № 1833-МИ ОТ 7 ЮЛИ 2020 Г., ИЗМЕНЕНИ С РЕШЕНИЕ № 1928-МИ ОТ 14 ЯНУАРИ 2021 Г. НА ЦИК Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 6 ОТ 11 МАЙ 2021 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 15 ОТ 2020 Г. Виж повече
Промени настройката на бисквитките