Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 36 от 13.V

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 78 ОТ 5 МАЙ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2022 Г. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАЗХОДИ ИЛИ НА РАЗХОДИТЕ ЗА НАЕМ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 78 ОТ 5 МАЙ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2022 Г. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАЗХОДИ ИЛИ НА РАЗХОДИТЕ ЗА НАЕМ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

В сила от 13.05.2022 г.

Обн. ДВ. бр.36 от 13 Май 2022г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 13 863 442 лв., разпределени по бюджетите на общините за 2022 г. съгласно приложението, за възстановяване на разходите за транспорт или за наем по месторабота на педагогическите специалисти от институциите в системата на предучилищното и училищното образование, които работят в населено място извън местоживеенето си.

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се осигурят за сметка на намаление на утвърдените разходи по "Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот", бюджетна програма "Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование", по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г.

(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г.

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Чл. 3. Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. В Постановление № 39 на Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода от 1 ноември 2021 г. до 28 февруари 2022 г. за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места (ДВ, бр. 27 от 2022 г.), се правят следните изменения:

1. В чл. 1 числото "827 378" се заменя с "857 378".

2. В приложението към чл. 1, ал. 1 на ред 1, в колона "Средства за общината (в лв.)" числото "823 784" се заменя с "853 784", а на ред ОБЩО числото "827 378" се заменя с "857 378".

§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл. 55а от Закона за публичните финанси, чл. 219, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба № 1 на министъра на образованието и науката от 2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 10 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 29 от 2017 г. и бр. 36 от 2018 г.).

§ 3. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на общини.

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 1, ал. 1Разпределение на средствата за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование за 2022 г.


по
ред

Община

Област

Средства за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти

1.

Банско

Благоевград

20 429

2.

Белица

Благоевград

25 041

3.

Благоевград

Благоевград

17 886

4.

Гоце Делчев

Благоевград

61 328

5.

Гърмен

Благоевград

58 784

6.

Кресна

Благоевград

7507

7.

Петрич

Благоевград

69 052

8.

Разлог

Благоевград

32 736

9.

Сандански

Благоевград

40 958

10.

Сатовча

Благоевград

28 688

11.

Симитли

Благоевград

25 168

12.

Струмяни

Благоевград

40 684

13.

Хаджидимово

Благоевград

16 896

14.

Якоруда

Благоевград

32 208

15.

Айтос

Бургас

75 074

16.

Бургас

Бургас

126 586

17.

Камено

Бургас

79 208

18.

Карнобат

Бургас

82 016

19.

Малко Търново

Бургас

25 696

20.

Несебър

Бургас

198 528

21.

Поморие

Бургас

197 918

22.

Приморско

Бургас

28 089

23.

Руен

Бургас

213 262

24.

Созопол

Бургас

79 881

25.

Средец

Бургас

66 830

26.

Сунгурларе

Бургас

112 624

27.

Царево

Бургас

10 222

28.

Аврен

Варна

128 304

29.

Аксаково

Варна

85 032

30.

Белослав

Варна

63 170

31.

Бяла

Варна

11 454

32.

Варна

Варна

44 882

33.

Ветрино

Варна

18 649

34.

Вълчи дол

Варна

123 634

35.

Девня

Варна

45 966

36.

Долни чифлик

Варна

73 288

37.

Дългопол

Варна

65 824

38.

Провадия

Варна

80 029

39.

Суворово

Варна

79 998

40.

Велико Търново

Велико Търново

107 090

41.

Горна Оряховица

Велико Търново

78 342

42.

Елена

Велико Търново

53 887

43.

Златарица

Велико Търново

81 016

44.

Лясковец

Велико Търново

31 334

45.

Павликени

Велико Търново

73 287

46.

Полски Тръмбеш

Велико Търново

56 794

47.

Свищов

Велико Търново

38 386

48.

Стражица

Велико Търново

130 395

49.

Сухиндол

Велико Търново

22 854

50.

Белоградчик

Видин

32 208

51.

Бойница

Видин

29 014

52.

Брегово

Видин

6153

53.

Видин

Видин

40 176

54.

Грамада

Видин

12 144

55.

Димово

Видин

60 886

56.

Кула

Видин

10 753

57.

Макреш

Видин

17 424

58.

Ново село

Видин

21 389

59.

Ружинци

Видин

40 506

60.

Чупрене

Видин

10 454

61.

Борован

Враца

105 248

62.

Бяла Слатина

Враца

53 207

63.

Враца

Враца

74 281

64.

Козлодуй

Враца

116 688

65.

Криводол

Враца

56 589

66.

Мездра

Враца

21 812

67.

Мизия

Враца

46 568

68.

Оряхово

Враца

18 832

69.

Роман

Враца

22 281

70.

Хайредин

Враца

64 443

71.

Габрово

Габрово

16 524

72.

Дряново

Габрово

8749

73.

Севлиево

Габрово

93 103

74.

Трявна

Габрово

9227

75.

Балчик

Добрич

71 199

76.

Генерал Тошево

Добрич

71 426

77.

Добрич

Добрич

7478

78.

Добричка

Добрич

152 944

79.

Каварна

Добрич

14 286

80.

Крушари

Добрич

57 024

81.

Тервел

Добрич

156 343

82.

Шабла

Добрич

11 686

83.

Ардино

Кърджали

17 728

84.

Джебел

Кърджали

15 963

85.

Кирково

Кърджали

15 664

86.

Крумовград

Кърджали

48 072

87.

Кърджали

Кърджали

104 544

88.

Момчилград

Кърджали

56 459

89.

Черноочене

Кърджали

66 978

90.

Бобов дол

Кюстендил

24 080

91.

Бобошево

Кюстендил

7568

92.

Дупница

Кюстендил

46 719

93.

Кочериново

Кюстендил

12 003

94.

Кюстендил

Кюстендил

28 711

95.

Невестино

Кюстендил

16 192

96.

Рила

Кюстендил

2816

97.

Сапарева баня

Кюстендил

12 144

98.

Трекляно

Кюстендил

12 848

99.

Априлци

Ловеч

1408

100.

Летница

Ловеч

13 896

101.

Ловеч

Ловеч

42 211

102.

Луковит

Ловеч

84 872

103.

Тетевен

Ловеч

60 271

104.

Троян

Ловеч

46 673

105.

Угърчин

Ловеч

30 167

106.

Ябланица

Ловеч

33 398

107.

Берковица

Монтана

28 233

108.

Бойчиновци

Монтана

49 501

109.

Брусарци

Монтана

38 192

110.

Вълчедръм

Монтана

26 683

111.

Вършец

Монтана

9680

112.

Георги Дамяново

Монтана

27 558

113.

Лом

Монтана

23 056

114.

Медковец

Монтана

9319

115.

Монтана

Монтана

74 713

116.

Чипровци

Монтана

3168

117.

Якимово

Монтана

29 570

118.

Батак

Пазарджик

29 569

119.

Белово

Пазарджик

19 184

120.

Брацигово

Пазарджик

32 912

121.

Велинград

Пазарджик

59 366

122.

Лесичово

Пазарджик

52 761

123.

Пазарджик

Пазарджик

177 035

124.

Панагюрище

Пазарджик

26 902

125.

Пещера

Пазарджик

25 129

126.

Ракитово

Пазарджик

30 287

127.

Септември

Пазарджик

134 376

128.

Стрелча

Пазарджик

1721

129.

Сърница

Пазарджик

5744

130.

Брезник

Перник

13 875

131.

Земен

Перник

11 792

132.

Ковачевци

Перник

4267

133.

Перник

Перник

96 702

134.

Радомир

Перник

27 830

135.

Трън

Перник

20 738

136.

Белене

Плевен

1323

137.

Гулянци

Плевен

46 608

138.

Долна Митрополия

Плевен

55 449

139.

Долни Дъбник

Плевен

51 421

140.

Искър

Плевен

33 709

141.

Левски

Плевен

49 226

142.

Никопол

Плевен

40 208

143.

Плевен

Плевен

159 398

144.

Пордим

Плевен

64 944

145.

Червен бряг

Плевен

80 813

146.

Кнежа

Плевен

16 625

147.

Асеновград

Пловдив

65 225

148.

Брезово

Пловдив

72 770

149.

Калояново

Пловдив

74 624

150.

Карлово

Пловдив

131 560

151.

Кричим

Пловдив

16 957

152.

Лъки

Пловдив

17 676

153.

"Марица"

Пловдив

125 608

154.

Перущица

Пловдив

14 099

155.

Пловдив

Пловдив

170 597

156.

Първомай

Пловдив

67 942

157.

Раковски

Пловдив

108 641

158.

"Родопи"

Пловдив

74 639

159.

Садово

Пловдив

95 648

160.

Стамболийски

Пловдив

64 013

161.

Съединение

Пловдив

30 085

162.

Хисаря

Пловдив

36 858

163.

Куклен

Пловдив

13 923

164.

Сопот

Пловдив

10 443

165.

Завет

Разград

17 600

166.

Исперих

Разград

48 942

167.

Кубрат

Разград

47 338

168.

Лозница

Разград

68 446

169.

Разград

Разград

85 913

170.

Самуил

Разград

50 220

171.

Цар Калоян

Разград

30 800

172.

Борово

Русе

18 003

173.

Бяла

Русе

15 954

174.

Ветово

Русе

31 886

175.

Две могили

Русе

14 475

176.

Иваново

Русе

21 266

177.

Русе

Русе

83 950

178.

Сливо поле

Русе

40 136

179.

Ценово

Русе

5454

180.

Алфатар

Силистра

22 889

181.

Главиница

Силистра

74 983

182.

Дулово

Силистра

93 091

183.

Кайнарджа

Силистра

171 342

184.

Силистра

Силистра

36 841

185.

Ситово

Силистра

88 000

186.

Тутракан

Силистра

20 382

187.

Котел

Сливен

94 071

188.

Нова Загора

Сливен

66 664

189.

Сливен

Сливен

227 361

190.

Твърдица

Сливен

80 256

191.

Баните

Смолян

7695

192.

Борино

Смолян

1610

193.

Девин

Смолян

43 382

194.

Доспат

Смолян

6688

195.

Златоград

Смолян

18 306

196.

Мадан

Смолян

36 029

197.

Неделино

Смолян

3696

198.

Рудозем

Смолян

19 917

199.

Смолян

Смолян

33 449

200.

Чепеларе

Смолян

25 632

201.

Столична

София-град

320 366

202.

Антон

София област

4224

203.

Божурище

София област

14 219

204.

Ботевград

София област

62 304

205.

Годеч

София област

1923

206.

Горна Малина

София област

48 096

207.

Долна баня

София област

14 449

208.

Драгоман

София област

3831

209.

Елин Пелин

София област

75 768

210.

Етрополе

София област

20 293

211.

Златица

София област

21 670

212.

Ихтиман

София област

29 905

213.

Копривщица

София област

1408

214.

Костенец

София област

22 352

215.

Костинброд

София област

28 281

216.

Мирково

София област

9178

217.

Пирдоп

София област

11 616

218.

Правец

София област

49 634

219.

Самоков

София област

76 479

220.

Своге

София област

25 888

221.

Сливница

София област

3127

222.

Чавдар

София област

15 840

223.

Челопеч

София област

8132

224.

Братя Даскалови

Стара Загора

66 048

225.

Гурково

Стара Загора

57 395

226.

Гълъбово

Стара Загора

106 946

227.

Казанлък

Стара Загора

179 278

228.

Мъглиж

Стара Загора

110 763

229.

Николаево

Стара Загора

101 226

230.

Опан

Стара Загора

31 629

231.

Павел баня

Стара Загора

94 891

232.

Раднево

Стара Загора

77 678

233.

Стара Загора

Стара Загора

78 186

234.

Чирпан

Стара Загора

52 856

235.

Антоново

Търговище

34 976

236.

Омуртаг

Търговище

38 433

237.

Опака

Търговище

33 258

238.

Попово

Търговище

61 194

239.

Търговище

Търговище

128 950

240.

Димитровград

Хасково

44 298

241.

Ивайловград

Хасково

21 806

242.

Любимец

Хасково

5776

243.

Маджарово

Хасково

6295

244.

Минерални бани

Хасково

38 671

245.

Свиленград

Хасково

26 359

246.

Симеонов-
град

Хасково

43 185

247.

Стамболово

Хасково

83 424

248.

Тополовград

Хасково

37 488

249.

Харманли

Хасково

30 730

250.

Хасково

Хасково

101 639

251.

Велики Преслав

Шумен

32 318

252.

Венец

Шумен

102 502

253.

Върбица

Шумен

68 992

254.

Каолиново

Шумен

153 510

255.

Каспичан

Шумен

82 036

256.

Никола Козлево

Шумен

130 388

257.

Нови пазар

Шумен

65 842

258.

Смядово

Шумен

49 808

259.

Хитрино

Шумен

30 096

260.

Шумен

Шумен

76 532

261.

Болярово

Ямбол

34 034

262.

Елхово

Ямбол

30 797

263.

Стралджа

Ямбол

52 661

264.

"Тунджа"

Ямбол

149 072

265.

Ямбол

Ямбол

9587

ОБЩО

13 863 442