Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 93 от 22.XI

УКАЗ № 257 ОТ 14.11.2022 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДАНЧО ДОБРИНОВ МИЧЕВ ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. ПРАГА

 

УКАЗ № 257 ОТ 14.11.2022 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДАНЧО ДОБРИНОВ МИЧЕВ ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. ПРАГА

Обн. ДВ. бр.93 от 22 Ноември 2022г.

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Назначавам Данчо Добринов Мичев за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Чешката република със седалище в гр. Прага.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.

Издаден в София на 14 ноември 2022 г.

Подпечатан с държавния печат.