Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 13 от 13.II

РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕРКА НА ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ГРУПАТА ОКОЛО МАРТИН БОЖАНОВ

 

РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕРКА НА ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ГРУПАТА ОКОЛО МАРТИН БОЖАНОВ

Издадено от Народното събрание

Обн. ДВ. бр.13 от 13 Февруари 2024г.

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 37 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание


РЕШИ:


1. Създава Временна комисия за проверка на факти и обстоятелства, свързани с дейността на групата около Мартин Божанов.

2. Временната комисия се състои от 17 народни представители, от които 5 от парламентарната група на ГЕРБ-СДС, 4 от парламентарната група "Продължаваме Промяната - Демократична България", 3 от парламентарната група ВЪЗРАЖДАНЕ, 3 от парламентарната група "Движение за права и свободи", 1 от парламентарната група "БСП за България" и 1 от парламентарната група "Има Такъв Народ".

3. Избира състав и ръководство на Временната комисия, както следва:


Председател: Никола Георгиев Минчев
Заместник- Маноил Минчев Манев
председатели: Хамид Бари Хамид
Членове: Рая Назар Назарян
  Марин Василев Маринов
  Александър Руменов Ненков
  Росица Любенова Кирова
  Людмила Николаева Илиева
  Мирослав Николаев Иванов
  Настимир Ананиев Ананиев
  Александър Димитров Арангелов
  Ивайло Георгиев Чорбов
  Златан Стоянов Златанов
  Ертен Белгинова Анисова
  Гюнер Нихат Ахмед
  Атанас Зафиров Зафиров
  Гроздан Спасов Караджов

4. Временната комисия установява всички факти и обстоятелства относно евентуалното наличие на лица и организирани групи за влияние в правораздавателната система във връзка с публично изнесената информация за дейността на Мартин Божанов.

5. Временната комисия установява всички факти и обстоятелства относно евентуалното наличие на данни за бездействие на Висшия съдебен съвет, Инспектората към ВСС, прокуратурата и другите компетентни органи за евентуално наличие на нерегламентирани обвързаности между Мартин Божанов и други лица с представители на съдебната власт, несъвместими със стандартите за независимост и професионална етика.

6. Временната комисия изготвя доклад за резултатите от работата си и установените факти и обстоятелства.

7. Временната комисия се избира за срок от 3 месеца.

-------------------------

Решението е прието от 49-ото Народно събрание на 7 февруари 2024 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Промени настройката на бисквитките