Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 32 от 16.IV

РЕШЕНИЕ № 4 ОТ 9 АПРИЛ 2019 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 15 ОТ 2018 Г.