Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 105 от 23.XII

  • НАРЕДБА № 27 ЗА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И РАЗРЕШАВАНЕ НА ИЗНОСА И ВНОСА НА СТОКИ Виж повече
  • НАРЕДБА № 4 ЗА ПРИЛАГАНЕ НА УКАЗА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА ПАРИЧНО-ПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 300 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 1994 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 147 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1991 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 299 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 1994 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 94 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1992 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА РЕЗОЛЮЦИЯ № 757 НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН ОТ 30 МАЙ 1992 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 298 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 1994 Г. ЗА ОТМЕНЯНЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1994 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1992 Г. ЗА ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ И ПАСИВИТЕ НА Д Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 308 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 1994 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1993 Г. ЗА ОБЛАГАНЕ ВНОСА НА АВТОМОБИЛИ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 301 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 1994 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НАРАСТВАНЕТО И ОБРАЗУВАНЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ 1994 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1994 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 297 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 1994 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1991 Г. ЗА ИЗВЕЖДАНЕ ДЕЙНОСТИ НА ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ПРИХОДНО-РАЗХОДНИ СМЕТКИ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 307 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 1994 Г. ЗА РЕЖИМА ПО ИЗНОСА И ВНОСА Виж повече
Промени настройката на бисквитките