Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 105 от 2.XII

  • ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ ГОРИТЕ И ЗЕМИТЕ ОТ ГОРСКИЯ ФОНД Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 466 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 1997 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИТЕ ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 250 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 1991 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОСНОВНИТЕ ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181 ОТ 10 АВГУСТ 1998 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИ И ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 280 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 4 ЮЛИ 1997 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОСНОВНИТЕ ФУНКЦИИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ГОРИТЕ И АГРАРНАТА РЕФОРМА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 236 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 1991 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОСНОВНИТЕ ФУНКЦИИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 77 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 11 МАЙ 1992 Г. ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО КАДАСТЪР, ГЕОДЕЗИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ НА НЕДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 250 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 1992 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА АГЕНЦИЯТА ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 335 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 20 АВГУСТ 1997 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИТЕ ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 417 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 7 НОЕМВРИ 1997 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ И ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА Виж повече
Промени настройката на бисквитките