Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 105 от 2.XII

  • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 107 ОТ 2000 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2001 Г.) Виж повече
  • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 204 ОТ 11 НОЕМВРИ 1999 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ КЪМ МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА И ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ЗАКРИВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 24 ОТ 2000 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 29 Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 203 ОТ 10 НОЕМВРИ 1999 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ И ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ЗАКРИВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ СТРУКТУРИ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 107 ОТ 20 Виж повече
  • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ Виж повече
  • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 218 ОТ 29 НОЕМВРИ 1999 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221 ОТ 30 НОЕМВРИ 1999 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ И ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ЗАКРИВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ СТРУКТУРИ КЪМ МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ Виж повече
  • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 220 ОТ 30 НОЕМВРИ 1999 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО Виж повече
Промени настройката на бисквитките