Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 98 от 4.XII

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 234 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 24 НОЕМВРИ 1992 Г. ЗА ПРЕОФОРМЯНЕ КАТО ДЪРЖАВЕН ДЪЛГ НА НЕСЪБИРАЕМИ КРЕДИТИ КЪМ БАНКИТЕ НА ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ДЪРЖАВНО ИМУЩЕСТВО И ДЪРЖАВНИ ФИРМИ И ЗА ИЗЧИСТВАНЕ КРЕДИТНИТЕ ПОРТФЕЙЛИ НА ТЪРГОВ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 17 ОТ 24 НОЕМВРИ 1992 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 22 ОТ 1992 Г. Виж повече
Промени настройката на бисквитките