Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 100 от 6.XII

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 287 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 30 НОЕМВРИ 1994 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ОБЩИЯ ДОХОД Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ОБЩИЯ ДОХОД Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 288 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 30 НОЕМВРИ 1994 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ Виж повече
Промени настройката на бисквитките