Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 98 от 29.XI

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 274 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 17 НОЕМВРИ 1994 Г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ПРАВОМОЩИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ ЗА РАЗХОДИ НА МИНИСТЕРСТВАТА, ВЕДОМСТВАТА, ВИСШИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И ДРУГИТЕ БЮДЖЕТНИОРГАНИЗАЦ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 273 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 17 НОЕМВРИ 1994 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА КОМИСИЯ ПО ФРАНКОФОНИЯ Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА КОМИСИЯ ПО ФРАНКОФОНИЯ Виж повече
Промени настройката на бисквитките