Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 54 от 17.VII

  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР (ДВ, БР. 34 ОТ 2006 Г.) Виж повече
  • УКАЗ № 125 ОТ 10.07.2015 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР Виж повече
Промени настройката на бисквитките