Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 14 от 15.II

  • НАРЕДБА № 2 ОТ 4 ФЕВРУАРИ 2019 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ТЕХНИК НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ" Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 60 ОТ 31 ЯНУАРИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ ЧРЕЗ РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯ, КОИТО ПОЛЗВАТ РАДИОЧЕСТОТЕН СПЕКТЪР, КОЙТО НЕ Е НЕОБХОДИМО ДА БЪДЕ ИНДИВИДУАЛНО ОПРЕДЕЛЕН (ДВ, БР. 47 ОТ 2012 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 1999 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ (ДВ, БР. 10 ОТ 1999 Г.) Виж повече
  • ПЛАН ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ ЗА ПЕРИОДА 2019 - 2021 Г. (Одобрен с Решение № 909 от 13 декември 2018 г. на Министерския съвет. Виж повече
  • СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА АЛЖИРСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА И НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЗА ВЗАИМНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА ВИЗИ ЗА КРАТКОСРОЧНО ПРЕБИВАВАНЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ И С Виж повече
  • СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СТАТИСТИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НАЦИОНАЛНОТО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО НА РЕПУБЛИКА МОЛДОВА (Одобрено с Решение № 636 от 5 септември 2018 г. на Министерския съвет. В сила о Виж повече
  • СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ СЪД - БУРГАС, И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - БУРГАС, ЗА 2019 Г. Виж повече
  • СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА СЪДЕБНИ ПРЕВОДАЧИ ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ КЪМ ОКРЪЖНИЯ СЪД - БУРГАС, И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - БУРГАС, ЗА 2019 Г. Виж повече