Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 111 от 31.XII

  • УКАЗ № 304 ОТ 22.12.2020 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ВЕРА НАЙДЕНОВА НАЙДЕНОВА С ОРДЕН "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ОГЪРЛИЕ Виж повече
  • УКАЗ № 306 ОТ 22.12.2020 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО СТЕЖЕРОВО, ОБЩИНА ЛЕВСКИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, НА 28 ФЕВРУАРИ 2021 Г. Виж повече
  • УКАЗ № 307 ОТ 22.12.2020 Г. ЗА НАИМЕНУВАНЕ НА ГЕОГРАФСКИ ОБЕКТИ В АНТАРКТИКА Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УНИЩОЖАВАНЕТО, ПРЕРАБОТВАНЕТО ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО ЗА ДРУГИ ЦЕЛИ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ (ДВ, БР. 43 ОТ 2018 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКИТЕ, СЪДЕБНОПСИХИАТРИЧНИТЕ И СЪДЕБНОПСИХОЛОГИЧНИТЕ ЕКСПЕРТИЗИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ЗА ЗАПЛАЩАНЕТО НА РАЗХОДИТЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ (ДВ, БР. Виж повече
  • СПРАВОЧНИК НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ, ОБНАРОДВАНИ В "ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК" ПРЕЗ 2020 Г. Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2013 Г. ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ЕНЕРГЕТИКАТА (ДВ, БР. 33 ОТ 2013 Г.) Виж повече
  • ДОГОВОР № РД-НС-01-3-4 ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РАМКОВ ДОГОВОР ЗА ДЕНТАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ЗА 2020 - 2022 Г. (ДВ, БР. 4 ОТ 2020 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 424 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ (ДВ, БР. 24 ОТ 2008 Г.) Виж повече
  • ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОТМЯНА НА ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 2006 Г. ЗА ИЗДАВАНЕТО НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ И СЛУЖЕБНИ ПАСПОРТИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ДВ, БР. 40 ОТ 2006 Г.) Виж повече
Промени настройката на бисквитките